ทนายความจังหวัดนนทบุรี

ทนายความจังหวัดนนทบุรี

เปิดหน้าต่อไป

เกี่ยวกับเครือข่ายทนายความและสมาชิก

หัวข้อในหน้านี้

  • บทความจากประธานเครือข่ายทนายความ
  • สมาชิกเครือข่ายทนายความ กรุงเทพมหานคร
  • สมาชิกเครือข่ายทนายความ ภาคกลาง
  • สมาชิกเครือข่ายทนายความ ภาคเหนือ
  • สมาชิกเครือข่ายทนายความ ภาคอีสาน
  • สมาชิกเครือข่ายทนายความ ภาคใต้
  • สมาชิกเครือข่ายทนายความ ภาคตะวันออก
  • สมาชิกเครือข่ายทนายความ ภาคตะวันตก   

 

ทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร

ทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร

บทความจากประธานเครือข่ายทนายความ

เกี่ยวกับเครือข่ายทนายความ

              สวัสดีครับ ผมทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร ประธานเครือข่ายทนายความ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด และ บริษัท เครือข่ายทนายความ จำกัด หลังจากที่ผมกลับจากสหรัฐอเมริกา เพื่อกลับมาทำอาชีพทนายความ ผมได้เริ่มต้นจากการให้บริการชาวต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในย่านสุขุมวิท 

            เมื่อ ปี พ.ศ. 2548 ผมได้จดทะเบียน บริษัท ชื่อ สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ  โดยให้บริการแบบครบวงจร One Stop Services เช่น จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนนำเข้า-ส่งออก จดทะเบียนภาษี จดทะเบียนประกันสังคม ขอใบอนุญาตทำงาน ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไทยชั่วคราว ทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีด้วย 

           เมื่อ ปี พ.ศ. 2556 ผมได้จดทะเบียนบริษัทชื่อ บริษัท เครือข่ายทนายความ จำกัด โดยคิดจะช่วยเหลือเพื่อนๆร่วมวิชาชีพ ด้วยการรวบรวมเพื่อนๆทนายความที่อยู่ในต่างจังหวัดทุกจังหวัด มาทำงานร่วมกัน เป็นลักษณะของเครือข่าย คือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปันงาน แบ่งปันประสบการ์ณ แชร์ความรู้และประสบการ์ณในคดีต่างๆ ปัจจุบันเครือข่ายเรามีสมาชิกทนายความเกินกว่า 200 คน ที่กระจายกันอยู่ทุกจังหวัด ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเลือกใช้บริการทนายความในเครือข่ายของเราได้ โดยเครือข่ายเรามีเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชน ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการว่าจ้างทนายความครับ 

ภายใต้เงื่อนไขการทำงานร่วมกันคือ ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ประชาชนและเพื่อนร่วมวิชาชีพทนายความจะได้ประโยชน์ คือ

ประหยัด เพราะสมาชิกทนายความในเครือข่ายของเรา กระจายอยู่ในทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ในเขตอำนาจศาลทั่วประทศ ทนายไม่ต้องเดินทางไกล เพื่อทำงานให้กับคุณ ประหยัดค่าเดินทาง และค่าที่พัก

สะดวก เพราะสมาชิกทนายความในเครือข่ายสามารถเดินทางไปพบท่านที่บ้านหรือที่ทำงาน ภายในเวลา 30 นาที ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ 1 ชั่วโมงในต่างจังหวัด

รวดเร็ว เพราะเราเลือกสมาชิกที่อยู่ใกล้คุณ และอยู่ใกล้ศาล ทนายความของเราสามารถเดินทางไปศาลยื่นคำคู่ความภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

ปลอดภัย เครือข่ายของเรา คัดเลือกและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของทนายความ เช่น สำเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความ สำเนาทะเบียนบ้าน ภาพถ่ายสำนักงานทนายความ ภาพถ่ายบ้านหรือที่พักของทนายความ ก่อนที่เราจะรับเป็นสมาชิก และเราจะติดตามการทำงานของทนายทุกคดี ในเรื่องที่ลูกความมอบหมายให้เครือข่ายของเราทำงานให้คุณ และประเด็นสำคัญคือ สมาชิกต้องซื่อสัตย์ทั้งกับลูกความและเพื่อนร่วมวิชาชีพด้วยกัน


เรามีสมาชิกเครือข่ายประเภทต่างๆ ดังนี้

ก.     พันธมิตรเครือข่ายทนายความ คือสมาชิกประเภทที่ร่วมลงทุนกับเครือข่ายของเรา ซึ่งเราจะทำเวปไซต์ให้กับสมาชิกของเรา เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลของทนายความแต่ละพื้นที่และแต่ละคนครับ

ข.     ทนายใกล้คุณ เรามีทนายความที่มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความเกินกว่า 3 ปี ในแต่ละจังหวัดไว้ให้บริการคุณ เพื่อประหยัดเงินของคุณ โดยคุณไม่ต้องจ่ายค่าเดินทางหรือค่าที่พักให้กับทนายความของเรา

ค.     ทนายใกล้ศาล สมาชิกทนายความนี้จะอยู่ใกล้ศาลและมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความไม่เกิน 3 ปี เพื่อประหยัดค่าจ้างทนายความสูงสุด คุณสามารถเลือกจ่ายค่าจ้างเป็นครั้งๆที่ทนายความของเราไปทำงานให้คุณได้

ง.      ทนายความคดีของคุณ เป็นทนายความที่มีประสบการณ์ ตกลงค่าจ้างตามความพอใจของทั้งสองฝ่าย

คุณมีปัญหาอะไร มีคดีอยู่ศาลใหนให้ทนายความในเครือข่ายของเราดูแล และดำเนินการแทนคุณได้

นัดพบทนายความของเราได้ โทรมากำหนดวันนัดเราได้เลยที่ คอลเซ็นเตอร์ 02 114 7522

เรามีทนายความในเขตกรุงเทพมหานครและทนายความทั่วประเทศ 76 จังหวัด

และทนายความคดีของคุณ ซึ่งทนายความกลุ่มนี้เป็นทนายอาวุโสมีประสบการณ์ในอาชีพทนายความมากมาย

มั่นใจได้ว่าเราเป็นทนายความที่ได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย 
ตรวจสอบการเป็นทนายความในเครือข่ายของเราได้ที่ 081 803 4097

 

คุณสามารถค้นหาเวปไซต์ของเครือข่ายทนายความและสมาชิกพันธมิตรเครือข่ายของเราใน google หรือ Search engine ได้ตามเวปไซต์ ด้านล่างนี้
          หากท่านได้ใช้บริการทนายความของเราแล้ว สามารถแสดงความคิดเห็นในการให้บริการ หรือติชมการให้บริการได้ เพื่อเราจะได้นำมาแก้ไขและปรับปรุงการให้บริการต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการการเครือข่ายทนายความของเราครับ

สมาชิกเครือข่ายทนายความ กรุงเทพมหานคร


ฝั่งพระนคร

1. เครือข่ายทนายความ 
https://www.ทนายกรุงเทพ.com

2. ประธานเครือข่ายทนายความ  เขตวัฒนา
https://www.ทนายภูวงษ์.com

3. กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
 https://www.ทนายหาญเอก.com

 

4. กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม 
https://www.ทนายกุลธิดา.com

5. กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม 
https://www.ทนายเนติชัย.com

6. กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง 
https://www.ทนายขวัญกมล.com

7. กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
 https://www.ทนายรัชนี.com

8. กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
https://www.ทนายชูกิตติ์.com

9. กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี 
https://www.ทนายวัลลภา.com

ฝั่งธนบุรี

1. กรุงเทพมหานคร เขตบางแค
https://www.ทนายเขมรินทร์.com


2. กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน  
https://www.ทนายศิรสิทธิ์.com

3. กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่  
https://www.ทนายชนาเทพ.com

สมาชิกเครือข่ายทนายความ ภาคกลาง


1. จังหวัดลพบุรี 
https://www.ทนายประดิษฐ์.com


2. จังหวัดลพบุรี 
https://www.สำนักงานทนายความเฉลิมพล.com


3. จังหวัดสระบุรี 
https://www.ทนายนิดสระบุรี.com


4. จังหวัดนนทบุรี 
https://www.ทนายจอส.com


5. จังหวัดอุทัยธานี 
https://www.ทนายรัชเดช.com

  
6. จังหวัดนครปฐม 
https://www.ทนายอนันต์.com


7. จังหวัดสมุทรสาคร 
https://www.ทนายชีวารัตน์.com

   
8. จังหวัดพิษณุโลก 
https://www.สำนักงานฟิวชั่นโฮมลอว์.com


9. จังหวัดนนทบุรี 
https://www.ทนายจอส.com10.จังหวัดนครสวรรค์ 
https://www.ทนายไพศาล.com


11. จังหวัดพิจิตร 
https://www.ทนายธีรภัทร.com


12.จังหวัดสุพรรณบุรี 
https://www.ทนายจักรพันธ์.com


13.จังหวัดพิษณุโลก 
https://www.ทนายเสกสรรค์.com


14. จังหวัดเพชรบูรณ์ 
https://www.ทนายธีรนาถ.com


15. จังหวัดสมุทรสาคร
 https://www.ทนายวณิชชา.com


16 จังหวัดนครปฐม 
https://www.ทนายอนันต์.com


17. จังหวัดนครปฐม 
https://www.ทนายอิ๋ว.com

18. จังหวัดนนทบุรี
https://www.ทนายทิชากร.com

19. จังหวัดนนทบุรี
https://www.ทนายประชา.com

20. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
https://www.ทนายปราชญ์.com

21. จังหวัดสมุทรปราการ
https://www.ทนายสายธาร.comสมาชิกเครือข่ายทนายความ ภาคเหนือ

 

1. จังหวัดเชียงราย 
https://www.ทนายแบงค์.com


2. จังหวัดน่าน 
https://www.ทนายแขก.com


3. จังหวัดพะเยา 
https://www.ทนายอรอนงค์.com

    
4.จังหวัดลำพูน 
https://www.ทนายอธิปไตย.com

         
5. จังหวัดเชียงใหม่ 
https://www.ทนายอัษฎา.com


6. จังหวัดแพร่ 
https://www.ทนายกชวรรณ.com


7. จังหวัดลำปาง 
https://www.ทนายดาม.com

8. จังหวัดลำพูน 
https://www.ทนายสุทิน.com

9. จังหวัดอุตรดิตถ์
https://www.ทนายสุวรรณครบุรี.com

สมาชิกเครือข่ายทนายความ ภาคอีสาน

 

1.จังหวัดสุรินทร์
https://www.ทนายครูองอาจ.com


2. จังหวัดเลย
https://www.ทนายขจรศักดิ์.com


3. จังหวัดสุรินทร์
https://www.ทนายสมรส.com


4. จังหวัดร้อยเอ็ด
https://www.ทนายพชรร้อยเอ็ด.com


5. จังหวัดอุบลราชธานี
https://www.ทนายตั้มอุบลราชธานี.com


6. จังหวัดอำนาจเจริญ
https://www.ทนายพิศาล.com


7. จังหวัดขอนแก่น
https://www.ทนายศิรประภา.com


8. จังหวัดศรีสะเกษ
https://www.ทนายโตน.com


9. จังหวัดนครราชสีมา
https://www.ทนายวรภาดา.com


10. จังหวัดนครราชสีมา
https://www.ทนายนิติรัตน์.com


11. จังหวัดอุดรธานี
https://www.ทนายนิธิวัฒน์.com


12. จังหวัดนครราชสีมา
https://www.ทนายพลัฎฐ์.com


13. จังหวัดศรีสะเกษ            
https://www.ทนายเตชทัต.com


14. จังหวัดอุบลราชธานี
https://www.ทนายพิชิตชัย.com


15. จังหวัดสกลนคร             
https://www.ทนายวีระพงษ์.com


16. จังหวัดเลย(ทนายบอล)
https://www.ทนายเมืองเลย.com


17. จังหวัดอุบลราชธานี
https://www.ทนายสุพรรณ.com         


18. จังหวัดสกลนคร
https://www.ทนายสุวิทย์.com

19. จังหวัดอุบลราชธานี
https://www.ทนายเกษม.com


20. จังหวัดสุรินทร์
https://www.ทนายพิพัฒน์.com


21. จังหวัดอุดรธานี
https://www.ทนายสุพิน.com


22. จังหวัดนครราชสีมา (สีคิ้ว)
https://www.ทนายอนุชา.com

23. จังหวัดหนองคาย
https://www.ทนายพรระวี.com

24. จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอกันทรลักษ์
https://www.ทนายองอาจ.com

25. จังหวัดหนองคาย
https://www.ทนายบุญชู.com

สมาชิกเครือข่ายทนายความ ภาคใต้

 

1. จังหวัดนครศรีธรรมราช
https://www.ทนายคดีครอบครัว.com


2. จังหวัดนครศรีธรรมราช
https://www.ทนายจิราภรณ์.com


3. จังหวัดสงขลา
https://www.ทนายเป็นต่อ.com

     
4. จังหวัดนราธิวาส
 https://www.ทนายธนกร.com


5. จังหวัดภูเก็ต
https://www.Lawyerkung.com

       
6. จังหวัดสงขลา
https://www.ทนายบุญวัฒน์.com 


7. จังหวัดสุราษฎร์
https://www.ทนายเอกทนายคุ้มครองสิทธิ์.com


8. จังหวัดสงขลา
https://www.Okaylawyer.com    

9. จังหวัดปัตตานี
https://www.ทนายชนัญธิดา.com    

10. จังหวัดสงขลา
https://www.ทนายคงรพี.com

สมาชิกเครือข่ายทนายความ ภาคตะวันออก


1. จังหวัดปราจีนบุรี 
https://www.ทนายกอบธนัช.com


2. จังหวัดปราจีนบุรี
 https://www.ทนายโชคปราจีนบุรี.com


3. จังหวัดจันทบุรี 
https://www.ทนายอุลิช.com


4. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
https://www.ทนายสุมาลี.com

5. จังหวัดชลบุรี
https://www.ทนายธนชาต.com

สมาชิกเครือข่ายทนายความ ภาคตะวันตก

 

1. จังหวัดกาญจนบุรี  
https://www.ทนายภู่.com

2. จังหวัดราชบุรี 
https://www.ทนายโจ้.com

3. จังหวัดกาญจนบุรี  
https://www.ทนายเสือ.com


          หากท่านได้ใช้บริการทนายความของเราแล้ว สามารถแสดงความคิดเห็นในการให้บริการ หรือติชมการให้บริการได้ เพื่อเราจะได้นำมาแก้ไขและปรับปรุงการให้บริการต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการการเครือข่ายทนายความของเราครับ

X